இடுகைகள்

உலகில் அதிகமாக உபயோகிக்கப்படும் மென் பொருட்கள்

சீனாவின் நவீன 'ஸ்ட்ரட்லிங் பஸ்'

'ஸ்கைப்'புக்கு போட்டியாக 'கூகுள்' _

இந்தியாவின் முதலாவது 'டெப்லட்' கணினி

வைர விழாவை நோக்கி இலங்கை மத்திய வங்கி

ஆசியாவின் கேந்திர நிலையமாக இலங்கையை மாற்றும் அம்பாந்தோட்டை துறைமுகம்!

இந்தியாவின் முதலாவது 'டெப்லட்' கணினி

'கூகுள் மீ' இரகசிய தளம் !

கூகுள் அண்ட்ரோயிட்டைத் தாக்கும் புதிய 'ட்ரொஜன்'கூகுள் அண்ட்ரோயிட்டைத் தாக்கும் புதிய 'ட்ரொஜன்'