இணையத்தில் திரைப்படங்களை பார்த்து இரசிப்பதில் அனைவருக்கும் தனி விருப்பமுண்டு. குறிப்பாக தமிழ்த் திரைப்படங்களை பார்பதற்கென ஏராளமான தளங்கள் உள்ளன.

எனினும் சிலவற்றைப் பற்றியே நாம் அறிந்துள்ளோம்.

இன்று எமது செய்தியானது அத்தகைய தளங்கள் சிலவற்றைப் பற்றியது.

1) Movie Lanka

இந்த தளத்தில் பல புதிய தமிழ் திரைப்படங்களின் காணொளிகள் காணப்படுகின்றது.


2) Tamil Flix


இந்த தளத்திலும் பல புதிய படங்கள் காணப்படுகிறது. இந்த தளத்தில் திரைப்படங்களை புதியவை, பழையவை, இடைக்காலம் என்று தனித்தனியாக வகைப் படுத்தி உள்ளனர்.

3) Padangal

இணையத்தில் பழைய திரைப்படங்களை தேடுபவர்களுக்கான தளம் இது.

4) Tamil Peek

இந்த தளத்தில் பல புதிய தமிழ் திரைப்படங்கள் காணப்படுகின்றன. இந்த தளத்தில் படங்களை புதிய படங்கள் ,பழைய படங்களை என இரு வகையாக பிரித்து வைத்துள்ளனர்.5) Tamil tvs.com

இந்த தளத்தில் புதிய, பழைய படங்கள் காணப்படுகின்றன.

6) Good Lanka

இந்த தளத்தில் புதிய மற்றும் பழைய திரைப்படங்களின் வீடியோ பாடல்களை கேட்டு மகிழலாம். அகர வரிசைப்படி படங்களை வரிசைப்படுத்தி உள்ளனர்.

7) Tube Kolly

இத்தளத்திலும் பல புதிய, பழைய திரைப்படங்கள் காணப்படுகின்றன.

8) TamilVix

இந்த தளத்திலும் பல புதிய படங்கள் காணப்படுகிறது.

9) Rajshree
இந்த தளத்திலும் தமிழ் திரைப்படங்களை இலவசமாக பார்த்து ரசிக்கலாம்.

10) Thiruttu VCD

இந்த தளத்திலும் தமிழ் திரைப்படங்களை இலவசமாக பார்த்து ரசிக்கலாம்.

கருத்துகள்